דבר המנכ"ל

האנטישמיות היא תופעה עתיקת יומין המלווה את העם היהודי משחר ימיו. יחד עם זאת, טעות לחשוב שהאנטישמיות היא תופעה המוגבלת ליהדות או למדינת ישראל. אנטישמיות היא קודם כל ביטוי לחולי של החברה בה היא מתקיימת.

החיפוש אחר הסברים לכישלונות ולכשלים באחר ובזר, והבריחה אל תיאוריות קונספירטיביות כתחליף להתמודדות מול המציאות הן כולן תופעות פסולות שיש להוקיע.

גלי הפליטים המהגרים מארצות האסלאם לאירופה, מביאים אתם אנטישמיות מוסלמית ומחיים מחדש את רוחות הרפאים של העבר בדמות הלאומנות והגזענות. רצף הפיגועים מוכיח שוב ושוב כי אנטישמיות וטרור, שנאת היהודים ושנאת האחר, אינם נבדלים אחד מהשני, אלא שלובים זה בזה ונובעים מאותו מקור שיש להיאבק בו באותה מידת נחישות.

מעל לשמונה מיליון יהודים, שהם רוב יהדות העולם, חיים כיום בתפוצות ולממשלת ישראל, כממשלת העם היהודי, ישנה מחויבות כלפיהם. משרד התפוצות, האמון מטעם ממשלת ישראל על המעקב והטיפול בנגע האנטישמיות, רואה במאבק בלתי מתפשר באנטישמיות, חלק בלתי נפרד מהערבות ההדדית בין ישראל לתפוצות, וחלק ממחויבותו להבטחת חיים יהודיים אישיים וקהילתיים, מלאים, תוססים וחופשיים ממגבלות.

אני מאמין כי על מנת להיאבק בתופעת האנטישמיות יש לפעול בעוצמה עולמית ולייצר קואליציות רחבות  חוצות מגזרים בארץ ובחו"ל.

היום, הזירה המרכזית היא המרחב הווירטואלי המשמש כפלטפורמה העיקרית להפצת שנאה, אידיאולוגיה קיצונית והסתה. כמענה לכך מקדם המשרד את נושא ניטור רשת האינטרנט, פועל להתווית מדיניות מחמירה למול חברות האינטרנט,  ופועל לקידום תכנים חינוכיים עם ממשלות  וארגוני חברה אזרחית.

מאמצים אלה כבר נושאים פרי ואני ביטוח שיתרמו תרומה משמעותית למאבק בטווח הארוך.

 

בברכה, 
דביר כהנא
מנכ"ל משרד התפוצות