ביטויי האנטישמיות

האנטישמיות באה לידי ביטוי באופנים שונים לאורך ההיסטוריה ואף כיום ניתן לראות כי האנטישמיות משנה את פניה באופן תדיר.
משום כך, הניסיון להגדיר את האנטישמיות לעולם אינו סופי וגמור. כפועל יוצא מכך, יש להישאר קשובים לאופיה הדינמי ולביטוייה המשתנים של האנטישמיות. 


הביטויים המרכזיים של האנטישמיות כיום כלפי יהודים או כלפי מי שמזוהים כיהודים:
להעמקה בנושא ולהרחבה נוספת, ניתן להיעזר במקורות הבאים: