מסמכים מקצועיים

הבנת פשעי שנאה אנטישמיים ומתן מענה לצרכי הביטחון של הקהילות היהודיות: מדריך מעשי

05/2017

OSCE

הבנת פשעי שנאה אנטישמיים ומתן מענה לצרכי הביטחון של הקהילות היהודיות: מדריך מעשי

המדריך החדש נכתב במסגרת הפרויקט הרב שנתי שהושק בשנת 2016 "הפיכת מילים לפעולה בטיפול באנטישמיות" הממומן על ידי ממשלת גרמניה ואשר הוקם תוך התייעצות עם מומחים מכל רחבי אזור ה- OSCE כדי לתת מענה טוב יותר לצרכים הביטחוניים של הקהילות היהודיות. הוא חושף את הצעדים המעשיים שעל הממשלות לנקוט על מנת לתת מענה לצרכים הביטחוניים תוך שיתוף פעולה עם הקהילות הללו.

סוגי אנטישמיות שונים באירופה

03/2017

JPR

סוגי אנטישמיות שונים באירופה

מחקר זה, שנכתב על ידי פרופסור חבר Lars Dencik ושותפו לכתיבה, Karl Morosi,בוחן את אופי האנטישמיות באירופה המודרנית. הוא מציג כמה פרספקטיבות על התפתחותם של שלושה סוגים שונים של אנטישמיות.

השואה - מדריך מעשי לסגל המשטרה

CST

השואה - מדריך מעשי לסגל המשטרה

מדריך שנכתב ביוזמת ארגון הCST בשיתוף עם the Holocaust Centre והקרן להוראת השואה.

אסטרטגיה נגד אנטישמיות

01/2004

JPPI

אסטרטגיה נגד אנטישמיות

היכולת הגוברת של מעטים להרוג רבים, הופכת את האנטישמיות החדשה לסכנה קטלנית המחייבת אסטרטגיה כוללת, רב מימדית וארוכת טווח. במסמך זה, מציג פרופסור דרור את הרקע והשברים שעל בסיסם התפתחה התופעה ואת העקרונות לאסטרטגיה נגד אנטישמיות, ומציע צעדי פעולה מעשיים להתמודדות עתידית.