מדד האנטישמיות

המאבק בתופעת האנטישמיות מחייב אותנו להגדיר אותה ולאסוף מידע אודותיה: מה גודלה, מהם הרעיונות המרכזיים המניעים אותה, מיהם האנשים המפיצים אותה ובאמצעות אילו פלטפורמות,  מה תורם להתפשטותה ומהן העוצמות והכיוונים של המגמות.

נכון לזמן שורות אלה, לא קיים מדד אחיד לתופעה, מדינות שונות וגופים שונים מודדים את תופעת האנטישמיות בצורות שונות, על פי הגדרות שונות, באופן וולונטארי ובלתי רציף . פועל יוצא מכך הוא שלא ניתן לקבל תמונת מצב אובייקטיבית אודות "מצב האנטישמיות", כמו גם קיומו של קושי ממשי באמידת מספר התקריות האנטישמיות ומגמות התפתחותן.

מצב זה משליך על איכות הערכות המצב, ניתוחי המגמות, אכיפה וזיהוי דרכי פעולה מוצלחות למאבק באנטישמיות.

פרויקט  מדד האנטישמיות שואף לזהות את המשתנים המרכזיים אותם יש למדוד ולבסס סטנדרט עולמי אחיד ומקובל, להגדרה ותיוג של תקריות ואירועים אנטישמיים.

זאת, בשותפות עם בכירי חוקרי האנטישמיות בעולם אשר חברו למומחים לפיתוח מדדים במטרה להביא להסדרת תחום מדידת התקריות האנטישמיות.

תוצרי הפרויקט צפויים להתפרס בתחילת שנת 2018.